Dodatki mieszkaniowe

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wesoła 51. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku w Kielcach  informuje, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają ustawowe kryteria dochodowe i powierzchniowe zajmowanego mieszkania.       .

2016-12-08 15:51 Czytaj więcej

Przetarg na najem lokalu użytowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach, os. Na Stoku Pawilon 102 ogłasza przetarg nieograniczony na: najem lokalu użytkowego o powierzchni 440,2 m 2 w pawilonie położonym przy ul. Sikorskiego 20A w Kielcach. Otwarcie ofert  odbędzie się  w siedzibie Spółdzielni tj. Kielce, os. Na Stoku Pawilon 102 (świetlica) w dniu 18.11.2016 r. o godz. 13:00  / więcej w zakładce PRZETARGI /

2016-10-28 13:03 Czytaj więcej

Przetarg na remont pokrycia dachu wraz z remontem elewacji budynków Wymiennikowni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach Pawilon 102 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont pokrycia dachu wraz z remontem elewacji budynków Wymiennikowni W-6 przy bud. nr 32 i W-9 przy bud. nr 58 os. „Na Stoku” w Kielcach. Specyfikację można nabyć w siedzibie S.M. „Na Stoku” w kwocie 30 zł/szt. netto od dnia 11.10.2016r. Przetarg odbędzie się  w siedzibie S.M. „Na Stoku” w dniu 25.10.2016 r. o godz. 12:30 / więcej w zakładce PRZETARGI/     

2016-10-10 14:42 Czytaj więcej

Przetarg na mieszkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach   o g ł a s z a   przetarg ustny na uzyskanie tytułu  prawnego do lokalu  mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni położonego w budynku nr 50 lokal nr 35 o pow. 50,16m² składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki  z w.c. i przedpokoju. Do lokalu należy komórka piwniczna  jako pomieszczenie  przynależne o powierzchni 2,96m² . Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 17 października 2016 roku  o godz 10:00. / więcej w zakładce PRZETARGI /

2016-09-28 09:39 Czytaj więcej
Pokaż więcej