Materiały na Walne Zgromadzenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" w Kielcach informuje, że materiały na Walne Zgromadzenie członków dostępne są na stronie internetowej (po zalogowaniu w strefie mieszkańca) w zakładce:   Akty prawne / Materiały na Walne Zgromadzenie.

2015-05-28 09:53 Czytaj więcej

Zawiadomienie

Na podstawie § 77 ust. 1 Statutu – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU”  z w o ł u j e WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „NA STOKU”, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015 roku o godzinie 09:00 w Domu Kultury „SABAT” w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73.

2015-05-20 14:50 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu (podzielniki kosztów c.o.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach Pawilon 102 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Demontaż, dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym i obsługę serwisową systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na /Stoku” w Kielcach”.

2015-05-11 09:00 Czytaj więcej

Rewitalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST stara się o pozyskanie funduszy na odnowę osiedla.

2015-03-23 12:26 Czytaj więcej
Pokaż więcej