Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” informuje, iż za zgodą Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej http://wypowiedzsie.kielce.eu/ w dniu 24.08.2015r została zamieszczona ankieta dotycząca Państwa obserwacji i odczuć związanych z zamieszkiwaniem w os. „Na Stoku”. Państwa odpowiedzi posłużą do wypracowania koncepcji zmian funkcjonalności terenów osiedla. Ankieta będzie dostępna przez 30 dni. Prosimy o wypełnienie ankiet.

2015-08-25 08:53 Czytaj więcej

Ogłoszenie o pracę

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku”  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: 1) INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH, 2) MISTRZ DS. KONSERWACJI

2015-08-05 12:15 Czytaj więcej

Przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu  prawnego do lokalu  mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni położonego: w budynku nr  28 lokal nr  11 o pow. 43,91m² składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. Do lokalu należy komórka piwniczna  jako pomieszczenie  przynależne o powierzchni 3,39 m² -  cena wywoławcza 120 500,00zł.  - więcej informacji w zakładce PRZETARGI

2015-07-08 08:35 Czytaj więcej
Pokaż więcej