Rewitalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST stara się o pozyskanie funduszy na odnowę osiedla.

2015-03-23 12:26 Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku na MOST

http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000334359--   https://www.e-pity.pl/oppimg/ea7d3a8469110d53c0aff3933141ab9a--   http://mostedu.org/  

2015-03-12 15:12 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu (remonty)

Przetarg na wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyt  W-70 w systemie kotew K-2 lub TRUTEK budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Sm „Na Stoku” w Kielcach

2015-03-12 09:34 Czytaj więcej

przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” w Kielcach o g ł a s z a przetarg ustny na uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego  na warunkach odrębnej własności w zasobach Spółdzielni  w budynku nr 57 lokal nr 2 o pow. 63,00m²

2015-03-02 11:35 Czytaj więcej
Pokaż więcej