Materiały na Walne Zgromadzenie

Materiały na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16.04.2016r , dostępne są po zalogowaniu się w Strefie Mieszkańca w zakładce Akty Prawne - Materiały na Walne Zgromadzenie.

2016-03-31 15:40 Czytaj więcej

Życzenia

Przed nami Ś wi ę ta Wielkiej Nocy z tej okazji sk ł adam w imieniu w ł asnym, Rady Nadzorczej i pracowników Spó ł dzielni najserdeczniejsze ż yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych Ś wi ą t Zmartwychwstania Pa ń skiego smacznego jajka, mokrego dyngusa, a tak ż e odpoczynku w rodzinnym gronie                                                                                                                                                           Zarz ą d

2016-03-25 11:44 Czytaj więcej

Zawiadomie

                            dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU” w Kielcac  Na podstawie § 77 ust. 1 Statutu – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NA STOKU”  z w o ł u j e  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „NA STOKU”  które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 roku o godzinie 09 00 w Domu Kultury „SABAT”  w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73.

2016-03-23 09:42 Czytaj więcej

REKLAMA W BIULETYNIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" informuje, że w kwietniu 2016r. zostanie wydany biuletyn informacyjny, w którym istnieje możliwość zamieszczenia reklamy . Planowany nakład biuletynu wynosi 3300 egzemplarzy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni pod nr telefonu 41 335-50-19.

2016-03-10 13:12 Czytaj więcej
Pokaż więcej